FAQ  >  Service/Package  >  จะขยายวันหมดอายุแพ็คเกจได้อย่างไร?

จะขยายวันหมดอายุแพ็คเกจได้อย่างไร?

หากแพ็คเกจของท่าน กำลังจะหมดอายุ ท่านสามารถต่ออายุ credit ได้โดยการซื้อ package ใดก็ได้เพิ่มเติม ในกรณีที่แพ็คเกจปัจจุบันของท่านคือ Medium หรือ Max การซื้อแพ็คเกจที่เล็กกว่า จะไม่ส่งผลต่อ service scope ของ credit เดิม