FAQ  >  Registration/Login  >  หากลืมรหัสผ่าน ควรทำอย่างไรดี?

หากลืมรหัสผ่าน ควรทำอย่างไรดี?

ตรงหน้า "Login" กด "Forgot your password?" แล้วกรอกอีเมล์ที่ผูกกับบัญชี จากนั้นระบบจะส่งลิงค์ในการรีเซ็ตรหัสผ่านให้คุณ