FAQ  >  Others  >  ฉันจะได้รับแจ้งหรือไม่หากแพ็คเกจของฉันใกล้จะหมดอายุ

ฉันจะได้รับแจ้งหรือไม่หากแพ็คเกจของฉันใกล้จะหมดอายุ

หากแพ็คเกจของท่านกำลังจะหมดอายุ ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนจากระบบ 7 วัน และ 1 วัน ก่อนที่แพ็คเกจจะหมดอายุ