FAQ  >  Payment  >  ช่องทางการชำระเงินมีอะไรบ้าง?

ช่องทางการชำระเงินมีอะไรบ้าง?

ณ ปัจจุบัน วิธีการชำระเงินที่รองรับผ่านหน้าเว็บไซต์คือ "การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (bank transfer)" จะมีการซัพพอร์ตการชำระเงินรูปแบบ อื่นในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามวิธีการชำระเงินนอกเหนือจากที่กล่าวมาเบื้องต้น โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามช่องทางการชำระเงินแบบอื่นๆ ที่เป็นไปได้