[อินโฟกราฟิก]ความท้าทายทางภาษาที่ Google BERT แก้ไขได้

อยากรู้ไหมว่าความท้าทายทางภาษาที่อัลกอริทึมล่าสุดของ Google BERT แก้ไขได้มีอะไรบ้าง ซึ่งจากที่เรารวบรวมมามีเรื่องของความแตกต่างทางภาษา 7 อย่างดังต่อไปนี้

การตัดสินใจเลือกนิพจน์ระบุนาม

เป็นกระบวนการสกัดข้อมูลที่ทำเพื่อคัดแยกหมวดหมู่ของข้อความ เช่น ชื่อ สถานที่ สกุลเงิน ปริมาณ และเวลา ได้อย่างถูกต้อง

กาทำนายประโยคต่อไปจากการขยายความ

สามารถที่จะทำนายประโยคต่อไปจากบริบทของประโยคแรกได้

การหานิพจน์ทั้งหมดที่อ้างถึงสิ่งเดียวกันในข้อความที่กำหนด

คือความสามารถในการตัดสินใจเลือกได้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นนิพจน์ไหนคือคำนามจากวลีที่อ้างอิงถึง ยกตัวอย่าง เช่น “John gave his dog a bone” (จอห์นเอากระดูกให้หมาของเขา) คำว่า ‘his’ ในที่นี้หมายถึง John นั่นเอง

การตอบคำถาม

ระบบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อที่จะสามารถตอบคำถามที่โพสต์เป็นภาษาธรรมชาติได้

การแก้ปัญหาความกำกวมของคำ

คือกระบวนการที่มุ่งเน้นในการหาความหมายที่ถูกต้องจากคำกำกวมที่ถูกใช้ในบางวลี

การสรุปความโดยอัตโนมัติ

คือความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสรุปข้อความยาว ๆ ด้วยการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติ

การแก้ปัญหาคำที่เขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันเมื่ออยู่คนละบริบท

คือกระบวนการที่มุ้งเน้นการทำความเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของคำหรือวลีที่อาจมีความหมายต่างกันเมื่ออยู่ในบริบทที่ต่างกันได้ เช่น organ(อวัยวะ หรือ ชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง), crane(ปั้นจั่น หรือ นกกระเรียน), table(โต๊ะ หรือ ตาราง) เป็นต้น

หากสนใจ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google และอัลกอริทึมในการค้นหา ได้ที่นี่