สถานภาพของสื่อดิจิตอลของประเทศไทยในปี 2017

State of digital marketing thailand 2017

เราได้มาถึงครึ่งทางของปี 2017 ซึ่งเป็นเวลาที่โพสต์นี้ได้เขียนขึ้น คุณเริ่มที่จะมองเห็นผลลัพธ์ของแผนการตลาดดิจิตอล ซึ่งคุณได้นำมาใช้ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้หรือยัง ถ้ายังคุณสงสัยหรือไม่ว่าอาจมีข้อบกพร่องในแผนของคุณ บางทีอาจจะไม่ใช่และอาจจะเป็นเพราะความผันผวนของการทำตลาดดิจิตอลในเอเชียและในประเทศไทย เราลองมาพิจารณาข้อมูลเชิงลึกบางประการ และข้อมูลสถิติของระบบนิเวศของการทำตลาดดิจิตอลในภูมิภาคนี้

Smartphone vs. Total Mobile Phone User Penetration in Thailand, by Region, March 2016 (% of population)

ในช่วงต้นปี สำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศไทย (The National Statistical Office of Thailand) ได้ให้ข้อมูลงานวิจัยที่แสดงว่าผู้ใช้อินเตอร์เนตในประเทศไทยมากกว่า 90% เข้าถึงสื่อออนไลน์ผ่านทาง smartphone อาจอธิบายรายละเอียดได้จากการสำรวจ ซึ่งทำโดยนักการตลาดอีเลคทรอนิกส์ (eMarketer) ในปี 2016 ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ smartphone เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในกรุงเทพที่มีปริมาณสูงสุดที่ 70.3% เปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ต่ำสุดคือ 39.3% ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในเรื่องของ Social media front ข้อมูลจาก Social Bakers Report on Thailand ในเดือนมกราคม 2017 นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2017 ได้แสดงการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อย แต่อาจมีนัยสำคัญในเรื่องที่ผู้ใช้ Social media มีความสัมพันธ์กับแบรนด์ต่าง ๆ อย่างไรบน Facebook

เดือนมกราคม 2017

Facebook Thailand January 2017 Statistics

กรกฎา 2017

Facebook Thailand July 2017 Statistics

ตามที่ the Bangkok Post ได้ตีพิมพ์บทความเรื่องการเติบโตของ social media ในประเทศไทย (the growth of social media in Thailand) ในเดือนพฤษภาคม 2017 นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่มั่นคงและรวดเร็ว

 

ในเรื่องของการเติบโตในการทำการตลาดดิจิตอล และการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค จากการทำวิจัยและโพล์ของ Ogilvy ในเดือนเมษายน 2017 พบว่า 63% ของแบรนด์ต่าง ๆ กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก (APAC) ผู้ตอบคำถามวิจัยได้นำเสนอกลยุทธ์ที่ดีที่สุด 4 กลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้คือ

  • ขยายช่องทางการเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่
  • เพิ่มความใกล้ชิดและปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคให้มากขึ้น
  • เปลี่ยนแปลงวิธีการส่งมอบคุณค่า (value) ต่อผู้บริโภค
  • เพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภค

 

marketing transformation outcomes in apac

แผนภูมินี้แสดงถึงสิ่งที่ผู้ตอบแบบสำรวจต้องการได้รับจากการเปลี่ยนแปลงการตลาดของพวกเขา จึงอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งมหาอำนาจของ social media ซึ่งการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับ TOP 10 ที่มีผู้ใช้ social media จำนวนมากที่สุด