Generation Alpha Deep Dive – รุ่นที่เติบโตมากับ Covid-19

*หมายเหตุ: บทความนี้แปลจากเวอร์ชันต้นฉบับภาษาอังกฤษ

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำความเข้าใจกับเด็กรุ่นใหม่ : Generation Alpha

เด็กรุ่นอัลฟ่าเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี พวกเขามีโอกาสเล่น iPad และสมาร์ทโฟนตั้งแต่ยังเล็กๆ พวกเขาไม่รู้จักโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต 

Image Source: medium.com | เด็กวัยหัดเดินเล่น iPad

เจนเนอเรชั่นแอลฟา – The Alpha Generation

เด็กรุ่นนี้เกิดมาในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี ชีวิตประจำวันของพวกเขาเต็มไปด้วยคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่พวกเขาได้ยินผู้ใหญ่พูดถึงเช่น Drone Delivery, Augmented Reality, Self-driving Cars, Electric Vehicles, Smart Homes, Robots, Cashless Society และ Embedded Technologies

เด็กน้อยมองดูโดรน

เราจะเดาได้อย่างไรว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 coronavirus อาจส่งผลกระทบต่อคนรุ่นนี้ซึ่งมีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีมากอยู่แล้ว เราจะเดาได้อย่างไรว่าประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์ lockdowns – social distancing และการเรียนรู้ virtual จะส่งผลต่อการพัฒนา Alpha Generation แบบไหนไปสู่วัยผู้ใหญ่

ใครเป็นรุ่นอัลฟาเจเนอเรชั่น?

พวกเขาเป็นลูกของ Generation Y หรือพี่น้องคนสุดท้องของ Generation Z จะเป็นคนรุ่นที่มีประชากรมากที่สุดซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อรายได้และการใช้จ่ายของครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย

“If Generation Alpha possesses similar behaviours, attitudes and beliefs to that of their parents, then to win a certain segment of millennial consumers (millennial parents), we must target Generation Alpha.” – Google

source: forbes.com

เนื่องจากเขาเติบโตพร้อมกับเทคโนโลยีเขาจะเป็น generation ที่มีอิทธิพลในด้านของ influence และ purchasing power พวกเขารู้จักกันซื้อของไอเทมในเกม รู้จัก concept ของ subscription หรือแม้กระทั่ง e-wallet ตั้งแต่อายุไม่ถึง 10 ขวบ 

ในปี 2020 และ 2021 เด็ก alpha เจนหลายๆคนก็กำลังก้าวเข้าอายุวัยรุ่น และปีที่ผ่านมาที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้จากบ้าน การไม่ค่อยได้ออกไปไหน การสัมผัสบุคคลน้อยลง (social distancing) ก็ยิ่งสนับสนุนและผลักดันให้เด็กๆรุ่นนี้เข้าหาเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เขาเรียนรู้เรื่องสังคมด้วยมุมมองที่ต่างจาก generation ที่ผ่านมา เด็กๆหลายคนเรียนรู้เรื่องสังคมผ่านจอ

อัลฟ่าเจเนอเรชั่นเกิดระหว่างปี 2010 ถึง 2025 เด็กที่อายุน้อยที่สุดในยุคนี้เกิดมาในโลก Covid-19 สาย face mask กันตั้งแต่ยังเดินไม่ได้ ได้ยินพ่อแม่พูดคำว่าล้างมือ ฉีดแอลกอฮอล์เป็นคำศัพท์ประจำวัน

ปั้นดินน้ำมันหน้าจอคอมพิวเตอร์

ทำไมถึงเรียกว่า Alpha Generation?

พวกเขาเป็นคนรุ่นแรกที่เกิดในศตวรรษใหม่ ศตวรรษที่ 21 Alpha เป็นอักษรตัวแรกของอักษรกรีก มีชื่อเล่นอื่น ๆ แต่รู้จักกันอย่างเป็นทางการในชื่อ Alpha Generation หรือ Alpha Gen หรือเรียกอีกอย่างว่า Generation Hope, Net Generation, Generation Glass และด้วยน้ำเสียงที่เศร้าเล็กน้อยมีการใช้คำว่า Generation Covid มากขึ้นเพื่ออ้างถึงกลุ่มย่อยที่เกิดในปี 2016 เป็นต้นไป

Alpha – not a return to the old, but the start of something new. – Mark McCrindle

source: generationalpha.com

ลักษณะของ Alpha Generation

ธรรมชาติ การเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และผลกระทบทาง socio-political หล่อหลอมคนรุ่นนี้อย่างไร ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อคนรุ่นนี้อย่างไรในการพัฒนาสู่วัยผู้ใหญ่

คุณลักษณะที่โดดเด่นบางประการของรุ่นอัลฟ่าที่ได้รับอิทธิพลจากอุปกรณ์เทคโนโลยีซึ่งทำให้เกิดชื่อเล่นว่า Generation Glass ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดเพิ่มเติม 

จากการอ้างอิงถึงการวิจัยของ McCrindle เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ ในขณะที่เด็กๆ ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหน้าจอตั้งแต่อายุยังน้อยหมายความว่าพวกเขาจะพร้อมที่จะรับมือกับ the technology tsunami ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต แต่ก็มีความท้าทายมากมายในช่วงพัฒนาการของพวกเขา

จากการวิจัยช่วงเวลาที่เจเนอเรชันอัลฟ่ากำลังเข้าสู่วัยรุ่นทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองระดับโลกโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางหน้าจอต่อหน้าเด็กตั้งแต่อายุยังน้อย การนำหน้าจอและเทคโนโลยีมาใช้ในช่วงพัฒนาการของพวกเขามีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของเด็กเหล่านี้ 

ด้วยเหตุนี้จึงมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีของเด็ก ๆ มาหลายปีแล้ว ในมุมมองที่เป็นองค์รวมมากขึ้น ผลของเวลาอยู่หน้าจอตั้งแต่อายุยังน้อยไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเด็กแต่ละคนเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนวิธีที่สังคมจะก่อตัวขึ้นโดยรวมในอนาคต

From shorter attention spans to the gamification of education, from increased digital literacy to impaired social formation, these times impact us all but transform those in their formative years. Generation Alpha been raised as “screenagers” to a greater extent than the fixed screens of the past could facilitate. For this reason, we also call them Generation Glass.

There will certainly be some positives, but like any other generation would, it will provide Generation Alpha with some unique challenges.

source: generationalpha.com

จากมุมมองของนักการตลาดและธุรกิจ การทำความเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังคนรุ่นใหม่นี้ และอิทธิพลที่พวกเขามีต่อพ่อแม่ เป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะสมอย่างแท้จริง

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นสถานศึกษาการทำความเข้าใจว่าเด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเข้าใจเทคโนโลยีมากกว่าเด็กรุ่นก่อนๆ มีแนวโน้มที่จะมีสมาธิสั้นกว่า และอาจมีความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันสูงขึ้น อาจต้องการการตรวจสอบทางสังคมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเองน้อยลง (social validation) จะช่วยในการเตรียมจัดหาสิ่งที่สำคัญจริงๆเพื่อสนับสนุนผู้นำในอนาคต

อีกตัวอย่างหนึ่งคืออาจมีแนวโน้มที่จะมีสายตาสั้นได้ง่าย ดังนั้นหากคุณเป็นร้านแว่นตาการค้นหาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะกับเด็ก ๆ เช่นเฟรมที่มีความยืดหยุ่นสูง หรือวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการวัดสายตาหมายความว่าคุณกำลังแก้ปัญหาความต้องการโดยตรง และจะช่วยให้คุณสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งขึ้น

ผลกระทบของ Covid-19 ต่อ Alpha Generation

1 – Resilience ความยืดหยุ่น: เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการสังเกต (observational learning) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเด็ก ๆ จะได้เห็นพ่อแม่ครูผู้ปกครองและผู้ใหญ่คนอื่น ๆ ต้องเผชิญกับอารมณ์ที่แตกต่างกันมากมายในช่วงเวลาสั้นๆ เช่นรู้สึกกังวล ผิดหวัง และกลัว รู้สึกอดทน มุ่งมั่น หรือว่างเปล่า

สิ่งที่เรียนรู้ในช่วงพัฒนาการของพวกเขาคือ “ความยืดหยุ่น” ความสามารถในการเด้งกลับจากที่ต่ำมาก เพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเขามักจะสังเกตเห็นพ่อแม่ และผู้ปกครองทำทุกวันในช่วงสองปีที่ผ่านมา

2 – Digital Literacy: ในขณะที่คนรุ่นนี้คุ้นเคยกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี การเรียนรู้จากที่บ้าน และ social distancing ได้สนับสนุนให้ Alphas ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีมากขึ้น เด็กรุ่นนี้จะเติบโตขึ้นเป็นคนรุ่นใหม่ที่มี digital literacy สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen Z และคนรุ่นมิลเลนเนียล ซึ่งแม้ว่าจะมีประสบการณ์กับเทคโนโลยี แต่ก็ไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเช่นการเรียนรู้แบบซูมในช่วงปีต้นๆ ของการพัฒนาเติบโต

เมื่อเวลาผ่านไปการรู้ดิจิทัลสำหรับคนยุคนี้อาจเป็นมากกว่าทักษะที่เรียนรู้ แต่พัฒนาเป็นทักษะตามสัญชาตญาณ

3 – Non-Conformist: สำหรับอัลฟ่าที่มีอายุระหว่าง 8-11 ปีในช่วงการระบาดของ โควิด-19 จนถึงปัจจุบัน การพัฒนาของพวกเขาจะแตกต่างจากรุ่นก่อนๆ ในช่วงวัยนี้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สังคมยอมรับได้ และพยายามยืนยันตัวเองโดยอาศัยคำแนะนำจากคนรอบข้าง หรือเรียกว่า social validation – social judgement ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องบรรทัดฐานทางสังคมก็ตาม มันถูกกำหนดมาเป็นเวลานานมากแล้ว

เด็กที่มีประสบการณ์น้อยลงกับการเรียนรู้ทางสังคมประเภทนี้ เกี่ยวกับบรรทัดฐาน และความสอดคล้องทางสังคม ชี้ให้เห็นว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นในแบบ non-conformist พวกเขาอาจแสดงความคิดที่เป็นอิสระมากขึ้น หรือแม้แต่กำหนดสิ่งที่ถือว่าเป็นที่ยอมรับของสังคม และบรรทัดฐานในสังคมในอนาคต

4 – Information-packed ข้อมูลและความรู้พร้อม: Alpha Generation คือเด็กที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และข้อมูลทั้งหมดที่มาพร้อมกับเน็ต ไม่ว่าพวกเขาจะใช้เวลาเล่นเกม หรืออ่านเรื่องราวออนไลน์ และเล่นกับเพื่อนๆ ผ่านโซเชียล มันกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเขาในการค้นหาและใช้ข้อมูล นี่คือเหตุผลที่เด็กรุ่นนี้จะมีข้อมูลมากที่สุดพร้อมด้วยความรู้ที่กว้างขวาง ข้ามพรมแดน วัฒนธรรม และภาษา ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้แบบดิจิทัลก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมมือ

5 – Live First ใช้ชีวิตก่อน: คนรุ่นอัลฟ่าคงได้เห็นพ่อแม่และผู้ใหญ่ในชีวิตของพวกเขาต่อสู้ดิ้นรนในช่วงยุคโควิด -19 และจะเป็นเวลาหลายปีก่อนที่เศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัว ดังนั้นพวกเขาจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของ “ใช้ชีวิตเมื่อคุณทำได้” “Living life while you can” เมื่อรวมกับข้อมูลและความรู้ทางโลกที่พวกเขามี คนรุ่นอัลฟ่ามีแนวโน้มที่จะชะลอการแต่งงาน การทำงาน และ milestone สำคัญในชีวิตอื่นๆ เพื่อใช้ชีวิตอย่างแท้จริงก่อน

เราอาจเห็นว่า Alpha Generation อาศัยอยู่กับพ่อแม่ และผู้ปกครองจนกระทั่งอายุ 20 และ 30 ปีขึ้นไป หรือพวกเขาอาจจะไม่ออกจากบ้านพ่อแม่เลยเพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตเป็นอันดับแรกมากกว่าความสำเร็จส่วนตัว และมีความผูกพันกับพ่อแม่มากขึ้นในยุคโควิด-19

แม่สวมหน้ากากให้ลูกสาว

การตลาดกับการให้บริการ Alpha Generation

สรุปได้ว่าการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมให้กับ Alpha Generation หมายถึงการเข้าใจสภาพแวดล้อมที่พวกเขาเติบโตก่อน เราอาจจะได้เห็นคนรุ่นใหม่เติบโตเป็นบุคคลที่แสวงหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการด้วยตนเองมากกว่าแบบดั้งเดิม word-of-mouth อาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาชอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและสามารถซื้อได้ออนไลน์

และที่สำคัญที่สุดคือความอดทนที่พวกเขาต้องเรียนรู้ในช่วงปีแรก ๆ ในขณะที่ครอบครัวของพวกเขาต้องดิ้นรนในช่วงวิกฤตโลกห มายความว่าพวกเขาฝึกเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการชะลอความพึงพอใจ (masters of delaying gratification) พวกเขาใจเย็นพอ รอได้