[อัพเดท] ส่งต่อความรู้ SEO กับ Trinity Roots

22 มีนาคม 2561 – ขอบคุณ Trinity Roots ที่ให้โอกาสทีมงาน Enablerspace ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้าน SEO กันนะคะ และทางทีมงานก็ยินดีอย่างยิ่งที่คุณเกียรติพงษ์ ศรีประทีปบัณฑิต และคุณจักรพล รักสัตย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Trinity Roots ให้เกียรติเข้าร่วมการบรรยายครั้งนี้ด้วยค่ะ

ครั้งนี้ เราเปิด session ด้วยการเล่าเรื่องวิวัฒนาการของ search engine และ SEO ตลอดเวลาที่ผ่านมาแบบพอสังเขป ตั้งแต่การทำ data mapping ทั่วไปจนถึงการทำ directories แบบใช้คนจัดการ ต่อด้วยการเจาะลึกเรื่องอัลกอริธึมสำคัญ ๆ เช่น Panda, Penguin, Hummingbird และ Rankbrain ค่ะ

SEO Training at Trinity Roots

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลาย ๆ เรื่องที่เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมงาน Trinity Roots อาทิ เรื่อง SEO link graph, การสื่อความหมาย (semantics), knowledge graph และ microdata เป็นต้น  ในส่วนของอัลกอริธึม ก็จะพูดถึงเรื่อง seed website, จำนวนของ hop และลักษณะทางสถิติของฟิลเตอร์ของอัลกอริธึม Penguin กันค่ะ

หวังว่าโอกาสหน้าจะได้ร่วมพูดคุยเรื่อง data analytics และเทคโนโลยีโฆษณาดิจิทัลกันนะคะ