Enabler Space

Martech คืออะไร

Martech คือตัวเชื่อมระหว่างการทำการตลาดและเทคโนโลยี โดยแก่นแท้ของมันก็คือการใช้เทคโนโลยี แพล็ตฟอร์ม และแอพพลิเคชั่นทั้งเก่าและใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดของคุณให้ดียิ่งขึ้น

Adtech คืออะไร

Adtech คือ การผสมผสานระหว่างการทำโฆษณาและเทคโนโลยี พูดง่าย ๆ ก็คือการนำเทคโนโลยี ต่างๆ มาช่วยยกระดับการทำโฆษณาสำหรับธุรกิจของคุณได้

Martech มีความแตกต่างจาก Adtech อย่างไร

ท้ัง Martech (Marketing Technology) และ ​Adtech (Advertising Technology) เป็นการประสมคำสองคำ ถ้าดูตามความหมายเดิม บางคนอาจมองว่า Adtech คือส่วนย่อยของ Martech โดยทำหน้าที่เป็นเพียงส่วนการทำโฆษณาสำหรับการตลาดภาพใหญ่ของธุรกิจเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม บางคนอาจถกเถียงได้ว่า Adtech และ Martech นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยให้เหตุผลว่า Adtech เป็นเทคโนโลยีที่โฟกัสกับ Paid Media ส่วน Martech นั้นโฟกัสกับ Owned Media เท่านั้น ความหมายทางเทคนิคที่แตกต่างกันของสองคำนี้ยังคงพบเห็นได้ทั่วไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว การแยกหมวดหมู่อาจไม่สำคัญเท่าการเข้าใจว่า เราจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้อย่างไรเพื่อเพิ่มความสำเร็จให้กับธุรกิจ

การนำ Adtech และ Martech มาหลอมรวมกันบนเว็บไซต์

ทั้ง Adtech และ Martech สามารถบอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยในการทำการตลาดได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าเราควรจะใช้เครื่องมือชนิดไหนท่ามกลางเครื่องมือนับพันที่มีอยู่ จึงจะเหมาะกับธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควร อย่ารอช้าให้ทีมงานของเราช่วยแนะนำเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้ดีที่สุด ทีมงานของเรายังสามารถใช้ API เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายๆ แหล่งมารวมอยู่บนแพลตฟอร์มเดียว หรือรายงานที่เข้าใจง่าย พร้อมคำแนะนำที่คุณสามารถลงมือทำตามได้เลย

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัท ติดต่อเรา