คำแนะนำของการทำ SEO : การวินิจฉัยระดับของสถานประกอบการในเรื่องเวปไซต์จำนวนมากที่มีผู้เข้าชมลดลง

enterprise seo diagnosis guide

เมื่อเรากล่าวถึงการทำ SEO ของสถานประกอบการ เรากำลังพาดพิงถึงเวปไซต์จำนวนนับพันถึงหลายล้านเวปเพจ และในจำนวนของเวปไซต์มหึมานั้น คุณควรจะเริ่มแก้ปัญหาของการที่ผู้ชมเวปไซต์ลดจำนวนลงมากที่ตรงไหนก่อน

วิธีที่ดีที่สุดคือ เริ่มจากภาพรวมใหญ่ กำจัดปัจจัยที่อาจจะเป็นไปได้และเริ่มศึกษาเจาะลึกจากสิ่งนั้น ต่อไปนี้คือขั้นตอนแรกของแผนการวินิจฉัยซึ่งคาดว่าจะสะดวกสำหรับผู้วางแผนออกแบบพัฒนาเวปไซต์ ทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบการทำ SEO ของสถานประกอบการ

ใช้เทคนิคการกำจัดออก (elimination technique) เพื่อตอบคำถามที่ว่า สิ่งใดดูเหมือนเป็นสาเหตุของการลดลงของ

ผู้เข้าชมเวปไซต์

  1. การเปลี่ยนแปลง Algorithmic (Algorithmic changes)
  2. ผู้ใช้ผิดกฎเกณฑ์ (Manual Penalty)
  3. การเข้าถึง Server (Server Accessibility)
  4. ความผิดพลาดของการ deploy เวปไซต์ (Website Deployment Error)
  5. ความผิดพลาดที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่กำหนด (Tracking Error)

ก่อนที่คุณจะตื่นตกใจ สิ่งแรกที่จะต้องทำคือการตรวจเช็คข้อมูล เลือกเฉพาะสาเหตุที่แท้จริงสำหรับการลดจำนวนของการเข้าชมเวปไซต์ ซึ่งจะแสดงดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลง Algorithm

ค้นหาข่าวสารซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง algorithm ที่ทันสมัย สังเกตว่านักออกแบบพัฒนาเวปไซต์กล่าวว่าอย่างไร และมีผู้ใดกำลังมีประสบการณ์การเข้าสู่เวปไซต์แบบไม่สม่ำเสมอ คุณสามารถใช้เครื่องมือ เช่น Mozcast และ Algoroo ซึ่งใช้วัดผลการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยของ Algorithm อย่างใกล้ชิด และสามารถทำนายได้ค่อนข้างแม่นยำ จับคู่การเปลี่ยนแปลง Algorithm และปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยใช้กับการทำ SEO ของคุณในปัจจุบัน และใช้กับสถานะของเวปไซต์  สังเกตบางสิ่งที่ไม่มีปัญหาในตอนแรก และกลับกลายมาเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากหลักเกณฑ์การจัดอันดับใหม่ของเวปไซต์ รวมถึงปัจจัยต่างๆ

ถ้าปัญหามีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลง algorithm ให้ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ชนะและใครเป็นผู้แพ้ อาจใช้เครื่องมือ เช่น Ahrefs, SEOMOz และ ScreamingFrog เพื่อดูว่าคู่แข่งของคุณกำลังทำอะไร สำหรับผู้ชนะให้สังเกตดูว่าเขากำลังทำสิ่งใดที่ใช้กับการจับคู่การเปลี่ยนแปลง algorithm ได้อย่างเหมาะสม คุณสามารถเริ่มต้นการเรียนรู้จากสิ่งนี้

ข้อแนะนำก็คือใช้เกณฑ์เปรียบเทียบกับคู่แข่งจะได้ผลกว่าติดตามข้อความในบล็อก และบอร์ดการอภิปรายออนไลน์แบบสุ่มสี่สุ่มห้า ทั้งนี้เนื่องจากการทำ SEO คือการแข่งขันการจัดอันดับของผู้เข้าชมเวปไซต์ต้องมีผู้ชนะ และผู้สูญเสียเป็นไปในทางกลับกัน เมื่อคุณสูญเสียผู้ชมเวปไซต์ นั่นคือ จำนวนผู้เข้าชมนั้นกำลังเข้าชมเวปไซต์อื่น เช่นเดียวกันถ้าคุณมีจำนวนของผู้เข้าชมเวปไซต์เข้ามา ก็หมายถึงเวปไซต์อื่นกำลังสูญเสียผู้เข้าชมเวปไซต์ในจำนวนเดียวกัน

Manual Penalty  การใช้ผิดกฎเกณฑ์

ตรวจสอบดูว่าเวปไซต์ของคุณได้รับเวปไซต์ที่ผิดกฎเกณฑ์ หรือมีการแจ้งเตือนความปลอดภัยหรือไม่ คุณสามารถเช็คได้จาก Webmaster Tool (หรือ Search Console) โดยไปที่เมนู (Search Traffic) และคลิกที่เมนูย่อย (Manual Actions) ถ้าไม่มีการใช้ผิดพลาดก็จะปรากฏคำว่า  (No manual webspam action found) แต่ถ้าปรากฎว่ามีการใช้ผิดกฎก็จะปรากฎรายละเอียดขึ้นมาให้เห็น

จากนั้นเลื่อนไปที่เมนู ‘Crawl’ และคลิกที่เมนูย่อย ‘Security Issues’ ถ้า Google ตรวจจับพบ malware, content injection และช่องโหว่ที่สามารถเจาะข้อมูลเข้าไป รวมทั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบความปลอดภัยของเวปไซต์ของคุณดังจะมีรายละเอียดคือ

ในบางครั้งเวปไซต์ไม่ถูกนำไปแสดงในหน้าค้นหา  (automated penalties) และคุณไม่เห็นเวปไซต์เหล่านั้น ในการตรวจพิสูจน์ให้เช็คว่ามีจำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์ของคุณตกลงหรือไม่จาก Bing และ search engine อื่น ๆ ถ้าพบว่าจำนวนคนที่เข้าชมเวปไซต์ทั้งหมดยังมีจำนวนมากและมีจำนวนตกลงมา เฉพาะของ Google นั่นคือคุณมีเวปไซต์ที่ไม่ถูกนำไปแสดงในหน้าค้นหา

การได้รับ manual penalty บางที่เป็นเรื่องท้าทายที่ยากที่สุด เช่นถ้ามีผู้ใช้บางคนที่ใช้Google คลิกเข้ามาดูเวปไซต์ และธุรกิจของคุณ และจากนั้นทำให้ค่าคะแนน SEO ของคุณลดต่ำลงเนื่องจากเขารู้สึกว่าเวปไซต์ของคุณไม่ได้ให้คุณค่า (Value) ที่แท้จริงกับผู้ใช้  Google และไม่ควรที่อยู่ใน top ranks

ในกรณีของ manual penalty นี้ ไม่ว่าคุณจะพยายามทำ  SEO ให้ในองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ดีเพียงใด หนทางที่คุณจะติดอันดับสูงของการเข้าชมเวปไซต์ก็จะจำกัด ทำให้ไม่สามารถได้คะแนนสูงเพื่อการจัดอันดับที่สูงขึ้นไปอีกได้จนกว่า manual penalty  จะถูกกำจัดไป

การเข้าถึง Server (Server Accessibility)

ทั้งการเปลี่ยนแปลง Algorithm และ  manual penalities ต่างก็มุ่งแสดงผลของการตกอันดับของเวปไซต์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด (โดยบางครั้งอาจจะปรากฏหรือไม่ปรากฏในฐานข้อมูลค้นหา  -indexed pages)

ถ้าคุณต้องการจัดอันดับเวปไซต์ของคุณสำหรับกลุ่มคำสำคัญ วลีสำคัญหรือปรากฎอยู่ในหน้าแรกของเวปไซต์ที่คนเข้าถึงมากที่สุด โดยไม่มีจำนวนผู้เข้าชมลดลง ให้ตรวจสอบว่า pagesของคุณกำลังจะถูกกำจัดออกจาก Google Index หรือไม่ โดยมี 2 วิธีในการตรวจเช็คคือ ใน Search Console  เลื่อนไปยังเมนู ‘Craw’ และคลิกเมนูย่อย ‘Craw Stars’ แต่ถ้ากราฟดูผิดปกติไป เช่นมีสิ่งรบกวนในเวลาโหลดข้อมูลหรือพบว่ามีจำนวนผู้เข้าชมลดลงเป็นจำนวนมากต่อวัน นั่นไม่ใช่สิ่งที่ดี

นั่นหมายถึง Googlebot กำลังประสบกับปัญหาการเข้าถึงและการเก็บข้อมูลาก Webpage ของเวปไซต์คุณ ในกรณีที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ algorithm ไม่พบ manual penalty หรือข้อความแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยในขณะที่คุณพบว่าจำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์ของคุณลดลง ขั้นตอนต่อมาก็คือเช็ค server log และปริมาณการรับและส่งข้อมูลของอินเตอร์เนต คุณอาจต้องการที่จะเพิ่มความเร็วในการเข้าเวปไซต์หรือบล็อกเวปไซต์ที่มีคุณค่าน้อยรวมทั้งเวปที่คัดลอกมาจากบล็อกอื่น ๆ

ความผิดพลาดของการพัฒนาเวปไซต์

ในบางครั้งที่เราย้าย code ของแต่ละบรรทัดไปยัง server และเป็นการทำ version ใหม่ของเวปไซต์ code ที่ปรับให้ทันสมัยอาจส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบเดิมของ SEO เช่น ภาษาที่ใช้แสดงข้อมูลย่อย (microdata markups) ข้อความสั้น ๆ     ลิงค์ที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลภายในเวปไซต์ และโครงสร้างเวปไซต์ที่ใช้สำหรับ PLPs (preferred landing pages)

ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเวปไซต์  featuresที่ใช้ดำเนินการมาและชุดของโปรแกรมที่เข้ามาแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งถูกติดตั้งไว้ 1 เดือนล่วงหน้าจะลดจำนวนลง โปรดระลึกไว้ว่าบางทีอาจจะต้องใช้เวลาที่  Google หรือ Search engines อื่นจะทำความรู้จักใหม่กับ website ของคุณ

Tracking Error ความผิดพลาดที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่กำหนด

คุณเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดที่มีชีวิตอยู่ในโลกของ SEO ในกรณีนี้ด้วยเหตุผลที่ว่า แม้ว่าเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลของ Google (Google Analytics data) จะแสดงให้เห็นการลดจำนวนลงมากของผู้เข้าชมเวปไซต์คุณ แต่อาจไม่ส่งผลกระทบใดต่อธุรกิจของคุณ

วิธีที่ดีที่สุดที่จะวินิจฉัยความผิดพลาดที่เบี่ยงเบนไปจากจำนวนเวปไซต์นับพันถึงล้าน pages เพื่อจะตรวจเช็คข้อมูลของ server ว่ามีจำนวนผู้ใช้เท่าใด มีจำนวนการคลิกและการใช้อื่นๆ สม่ำเสมอตลอดเวลาหรือไม่ อีกวิธีหนึ่งคือการติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์สถิติลำดับรองลงมาคือ Yandex Metrica หรือ Piwak เพื่อช่วยคุณในการตรวจพิสูจน์