Infographic ความเข้าใจเชิงลึกในเรื่องการตลาดดิจิตอล – การสรุปย้อนหลังของปี 2017

ในขณะนี้เราอยู่ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2017 พร้อมกับปี 2017 ที่กำลังจะสิ้นสุดลง เราจะคาดว่าจะมีแทรนด์ของการตลาดดิจิตอลและนวัตกรรมการตลาดใดในปี 2018 ก่อนที่เราจะก้าวสู่ปี 2018 เราควรจะย้อนกลับมาดูการสรุปผลในปี 2017 ก่อน

จากการรวบรวมสถิติจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ของตลาดดิจิตอลทั่วโลก คุณจะพบความเข้าใจเชิงลึกเรื่อง Infographic ของการทำการตลาดดิจิตอลและสถิติเฉพาะที่ใช้สำหรับ SEO (Search Engine Optimization) การทำการตลาดContent, การทำการตลาดผ่าน Social Media การโฆษณาสื่อดิจิตอล  การทำการตลาดผ่านอีเมล์ และการทำการตลาดผ่านวิดีโอ

หวังว่าคุณจะพบสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนกลยุทธ์และงบประมาณในปี 2018

Digital Marketing Key Insights 2017

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

  • 61% ของนักการตลาดกล่าวว่าการปรับปรุง SEO และการพัฒนาการนำเสนอเนื้อหาแบบ Organic Presence มีความสำคัญสูงสุดในการทำการตลาดแบบดึงลูกค้าเข้ามา (Inbound Marketing)
  • 50% ของคำที่ผู้ใช้เข้ามาสืบค้นใน SEO เป็นคำ 4 คำหรือมากกว่า มีเพียง 22% ของธุรกิจต่าง ๆ มีความพึงพอใจกับอัตราส่วนการเข้าชมเวปไซด์และเปลี่ยนมาเป็นผู้ซื้อ (conversion rates) ของพวกเขา
  • 72% ของนักการตลาดกล่าวว่าการสร้าง content ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นเทคนิคของ SEO ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • 30% ของการค้นหาจากโทรศัพท์มือถือมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่
  • 48% ของผู้บริโภคเริ่มต้นการวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจาก search engine ค่าเฉลี่ยของผลการค้นหา google หน้าแรกคือ 1,890 คำ
  • 40% นักการตลาดกล่าวว่า อุปสรรคที่ท้าทายที่สุดที่มีผลกับความสำเร็จ Search Engine Optimization คือการค้นหาการเปลี่ยนแปลง algorithms

การทำการตลาดแบบ CONTENT MARKETING

53%  ของนักการตลาดกล่าวว่า การสร้าง blog content เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการทำการตลาดแบบดึงลูกค้าเข้ามา  ( inbound marketing) หัวข้อเรื่องที่มีความยาว 6-13 คำ จะดึงดูดความสนใจมากที่สุดและมีความต่อเนื่องของจำนวนคนที่เข้าชมเวปไซต์มากที่สุด

1 ใน 10 ของ blog เป็นแบบผสมผสาน และการค้นหาจากคำสำคัญที่มีความหมายในเวปไซต์ สามารถเพิ่มจำนวนการเข้าชมเวปไซต์ได้มากกว่าเดิม

 

การทำการตลาดผ่าน SOCIAL MEDIA

ในเวลา 2 ปีที่ผ่านมาการเข้าถึง content ทาง face book ของผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้น 57%

Face Book มีผู้ใช้งานที่เป็น active users จำนวน 1.13 พันล้านต่อวัน

Instagram มีผู้ใช้งานที่เป็น active users จำนวน 500 ล้านต่อเดือน

รูปภาพและวีดิโอมากกว่า 95 ล้าน ได้ถูกแชร์ลงบน Instagram ทุกวัน

ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา การเข้าถึง content ของ  LinkedIn ได้เพิ่มขึ้น 21%

LinkedIn มีจำนวนสมาชิก 450 ล้าน คน แต่มีเพียง 25% ที่ยังคงเข้าเยี่ยมชมเครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพใน

แต่ละเดือน

เกือบจำนวน 1 ใน 3 ของโลกที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ

 

การทำการตลาดผ่านวีดีโอ

46% ของนักการตลาด วางแผนที่จะใส่วีดีโอของ Face Book ไว้ในการวางแผนแนวกลยุทธในการสร้าง Content ในปีหน้าของพวกเขา

48% ของนักการตลาด วางแผนที่จะใส่ You Tube ไว้ในการวางแผนแนวกลยุทธในการสร้าง Content ในปีหน้า

55% ของผู้เข้าชมเข้าชม Content จากวีดีโอแต่เพียงอย่างเดียว

เกือบ 50% ของผู้ใช้อินเตอร์เนตค้นหาวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณพ์และการให้บริการก่อนที่จะเข้ามาซื้อของในร้าน

ช่วงเวลาที่คนใช้ดู You Tube ในทีวีสูงขึ้นกว่า 2 เท่าในปีที่ผ่านมา

 

การทำการตลาดผ่านอีเมล์

83% ของบริษัทอย่างน้อยที่สุดก็ใช้การแบ่งส่วนพื้นฐานกับอีเมล์ของพวกเขา

3 ใน 4 ส่วนของบริษัทเห็นพ้องกันว่าอีเมล์สามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับดีมากถึงระดับดี

อีเมล์ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกนั้นจะมีผู้ใช้งานมากที่สุดถึง 3 พันล้านคนในปี 2020

78% ของผู้บริโภคไม่สมัครเป็นสมาชิกจากการใช้อีเมล์ เพราะใน 1 แบรนด์มีจำนวนอีเมล์ที่ส่งมากเกินไป

 

การโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอล

64.6% ของผู้ใช้ คลิกที่โฆษณาของ Google ถ้าพวกเขากำลังต้องการซื้อสินค้าออนไลน์

Source: cmswire.com, hubspot.com, customerthink.com, statista.com, toprankblog.com, econsultancy.com, emarketer.com, google.com