Content Marketing คืออะไร? (ฉบับมือใหม่)

จริง ๆ แล้วคำว่า Content Marketing มีขอบเขตกว้างมาก ไม่มีนิยามตายตัว แต่มีคำอธิบายเป็นตัวอย่างคร่าว ๆ คือการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่เป้าหมายที่อาจกลายเป็นลูกค้าของเราในอนาคต สิ่งนี้สามารถทำได้หลายวิธี อาทิ เขียนข้อความสั้น ๆ ภาพถ่าย ภาพทั่วไป หรือคลิปวิดีโอก็ได้

ปัจจัยข้อหนึ่งที่จะทำให้ Content Marketing ประสบความสำเร็จก็คือการตัดสินใจว่าจะใส่หรือไม่ใส่องค์ประกอบอะไรลงในโฆษณาบ้าง โฆษณาจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำที่ใช้หรือความคิดสร้างสรรค์ของนักการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนที่เห็นโฆษณาชิ้นนั้นอีกด้วย

การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายสามารถทำได้ผ่านสื่อมากมายหลายชนิดที่จะช่วยดึงความสนใจของกลุ่มคนเป้าหมายเหล่านั้น แต่ไม่ว่าจะใช้สื่อไหน ข้อมูลที่นำเสนอออกไปนั้นควรมีนัยสำคัญกับเป้าหมาย ส่วนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรเน้นเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ข้อมูลที่นำเสนอยังควรชัดเจน ตรงจุด และเรียกความสนใจได้อีกด้วย

ช่องทางและสื่อต่าง ๆ สำหรับทำ Content Marketing

สื่อมีสารพัดรูปแบบ ตัวอย่างที่น่าจะเคยเห็นผ่านตากันบ่อย ๆ ได้แก่ บล็อก รีวิว กรณีศึกษา อินโฟกราฟิก วิดีโอ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้เขียนจะขอกล่าวลงรายละเอียดไว้ในที่นี้เพียงบางส่วน

อินโฟกราฟิก

ข้อมูลดิบก็เป็นแค่ข้อมูลอย่างหนึ่งที่จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อนำมาประมวลเป็นข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลที่สามารถให้อะไรบางอย่างแก่ผู้รับสารเท่านั้น อินโฟกราฟิกเป็นสื่อที่ดีในการน้ำเสนอข้อมูลให้ลูกค้ารับรู้ในรูปแบบภาพ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของบริการ สินค้า ตลอดจนสถิติที่เกี่ยวข้อง ข้อดีของคอนเทนต์ภาพประเภทนี้คือความสามารถในการให้ข้อมูลที่ผู้ชมสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วกว่าคอนเทนต์ที่เป็นข้อความมาก

บล็อก

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การเขียนบล็อกอาจเป็นวิธีหลักในการทำ Content Marketing เนื่องจากเนื้อหาจะมีความยาว และใช้ความพยายามในการเขียนไม่เท่าหนังสือ แต่สามารถเสนอข้อมูลได้อย่างมหาศาล และเนื่องจากการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เจ้าของธุรกิจจึงควรสร้างเนื้อหาบล็อกที่เป็นเชิงลึก และมีประโยชน์ต่อเขาเหล่านั้น ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตไปในตัว นอกจากนี้ ข้อมูลที่เสนอจะต้องมีนัยสำคัญ และ Keyword ที่ใช้จะต้องมีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าเสิร์ชบล็อกของคุณเจอในเสิร์ชเอ็นจินเช่น Google

รีวิว

นี่คือ Content Marketing ที่เวิร์คที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะสามารถแสดงให้ว่าที่ลูกค้าเห็นถึงความเป็นไปของธุรกิจของคุณ และคุณทำงานให้ลูกค้าได้ดีแค่ไหน ได้รับรู้ประสบการณ์จากลูกค้าที่ใช้บริการคุณจริง ๆ เข้าใจธุรกิจของคุณมากขึ้น แถมทางบริษัทยังสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุง พัฒนากิจการให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

วิดีโอ

คอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอเป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อข้อมูลออกไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะสามารดึงความสนใจของว่าที่ลูกค้าไว้กับเนื้อหาที่คุณต้องการเสนอได้นานกว่า โดยสามารถอัปโหลดลงเว็บไซต์อย่างเช่น Youtube, Facebook และอื่น ๆ อีกมากมาย

แล้วจากที่ว่ามาทั้งหมดนั้น Content Marketing คืออะไรล่ะ?

ว่ากันง่าย ๆ ก็คือเทคนิคทางการตลาดดิจิทัลอย่างหนึ่งที่่เป็นการส่งข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเอง ถ้าจะให้ระบุนิยามตายตัวก็คงเป็นไปได้ยาก เพราะเช่นเดียวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน Content Marketing ก็วิวัฒนาการอยู่เสมอ และคงไม่มีใครที่จะสามารถฟันธงได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะสิ้นสุดลงที่ใด