[Community Update] เจาะลึกเรื่อง SEO กับ STEPS Academy

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018 ที่ผ่านมา #TeamEnablers ได้มีโอกาสไปเยือน STEPS Academy และแชร์ความรู้เชิงลึกด้าน Search Engine Optimization (SEO) และอัลกอริธึมที่ไม่เคยหยุดนิ่งของ Google

#TeamEnabler
#TeamEnabler

หัวข้อสำคัญหัวข้อหนึ่งที่พี่นิด วิทยากรรับเชิญจาก Enablerspace พูดถึงแบบเจาะลึกก็คือแนวคิดแรกเริ่มของ SEO  การทำ SEO ในช่วงแรกเริ่มจะใช้เทคนิคอย่างง่าย ๆ บ่อยครั้ง บรรดานักการตลาดมักจะจงใจใช้ keyword ซ้ำ ๆ ถี่ ๆ (keyword stuffing), การติดแท็กเป็นปริมาณมาก, และการสร้าง backlink ที่มีลักษณะเป็นสแปมเพื่อทำอันดับให้ได้สูง ๆ เป็นต้น ตัดภาพมาในยุคปัจจุบัน SEO ได้ผ่านการพัฒนาจนดีกว่าเดิม และอาจมีความซับซ้อนยิ่งกว่าที่เราคาดไว้เสียอีก

Nit Discusses About Hummingbird
พี่นิดกำลังบรรยายเรื่อง Hummingbird

แน่นอนว่าต่อไป SEO จะมีรูปแบบมากขึ้น และอาจกลายเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการเฉพาะที่เราจะได้จากคอนเทนต์คุณภาพดีที่สร้างขึ้นเอง วิธีที่คอนเทนต์ถูกสร้างขึ้นจะส่งผลต่อการแสดงผลการสืบค้นที่ “ถูกต้อง” ของ search engine  อัลกอริธึมที่ยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ ก็จะคอยอ่าน, วิเคราะห์, คำนวณ และกระจายคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของมันออกไปสู่โลกดิจิทัลตลอดเวลา

Thank You STEPS Academy!
Thank You STEPS Academy!

Enablerspace ขอขอบคุณ STEPS Academy สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมไปถึงผู้เข้าร่วมทุก ๆ คนที่ให้ความสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอเป็นอย่างดี หวังว่าจะได้พบกันอีกใน session ต่อไปนะคะทุกคน